2012. február 28., kedd

Képviselő-testületi ülés, 2012.02.27., részlet


(00:39:50-00:55:45)
Haszilló Ferenc, polgármester:
"Következő napirendi pont:
Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratának módosítása, tehát a múzeumi kiállítóhely működtetésével kapcsolatos feladatokat önkormányzatunk végül is a jövőben nem az intézményen belül kívánja végrehajtani, hanem szakfeladatként, amely az önkormányzathoz tartozik, és ezért kell az alapító okiratot módosítani.
Ezt a Kulturális Bizottság tárgyalta."

Haszilló Tamás, képviselő:
"A Kulturális Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Egy kérdésem lenne, mert időközben egy előterjesztést beszélgettünk… Iván László helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésével kapcsolatos határozat módosítása… itt az a gondom, hogy nem vettük föl napirendre…"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Igen, igen, igen… Akarom felvenni, csak most még lemenjen ez a másik kettő pont. Kérdeztem a jegyzőasszonyt, hogy hol van ez a napirendi pont, mert erre emlékeztem. De mindjárt fölvesszük."

Haszilló Tamás, képviselő:
"Akkor… az a probléma, hogy ezt akkor meg kellene szavazni, hogy egyáltalán tárgyalhassuk."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó. Akkor vegyük előrébb ezt a napirendi javaslatot!
Tehát igen, ez az előbb kimaradt, mert ez egy plusz előterjesztés volt, Iván László Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésével kapcsolatos 139/2011. Kt. határozat módosítása, tehát itt szól arról ez a módosítás, hogy 2011 decemberében volt már egy döntés, amikor az intézményen belül oldottuk volna meg ezt a feladatellátást, és januárban, egy hónappal ezelőtt hozott egy olyan döntést a képviselő-testület, hogy végül is mégis önkormányzati szakfeladatként lenne ellátva ez a feladat, és ezt a módosítást kellene elfogadni. Ugye itt a Kuratóriumi Bizottság mindenkori elnöke az a Kulturális Bizottság, arra gondolnak?"

Haszilló Tamás, képviselő:
"Ahhoz képest van módosítás."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Tessék akkor!"

Dr. Borbényi Ilona, képviselő:
"Igen, igen… A kiadott, kiküldött határozat-tervezetbe néhány módosítást javasolnék. A Kulturális Bizottság ülésén erről vita is alakult ki. Tehát majd elmondja mindenki a véleményét. Apró formai hiba, hogy a 139/2012-es számú határozat az 2011-es ugye, csak itt véletlenül került gondolom.
A következő módosítási javaslat…. (megkértek az Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy mindenki igyekezzen írásban beadni a javaslatait, hogy a jegyzőkönyv tudja rögzíteni) tehát ahol úgy kezdődik a mondat, illetve folytatódik, hogy „néhai Iván László tanító, helytörténész gyűjteménye a városban maradjon”, oda kérném kiegészítésként, hogy „helytörténész gyűjteménye és más felajánlott gyűjtemények”, mert ugye más gyűjteményekről is van szó, hogy a városban maradjanak.
Az első bekezdés után egy kiegészítő mondatot javasoltam, amin tulajdonképpen a vita kialakult. Az Iván László Helytörténeti Múzeum az eddigi múzeum Kecel Szabadság tér 15 szám alatti épületben működik, annak eddigi anyagát is magába foglalja.
A következő mondaton olyan módosítást javasoltam, hogy a költségvetés elfogadását követően 2012 március 1 napja legyen a foglalkoztatás kezdete[1], ne a munkafeltételek megteremtése után, ami ugye hónapokig elhúzódhat, és azért nagyon hosszadalmas idő, és minél hamarabb lehessen dolgozni, a kuratóriumba olyan javaslatokat, hogy rosszul szerepelt itt alul, hogy a Kuratóriumi Bizottság, az valójában Kulturális Bizottság. Tehát Haszilló Tamás, a Kulturális Bizottság elnöke, illetve mindenkori elnöke is tagja ennek a kuratóriumnak.
Polgár Zoltán neve mellé a „gyűjtőt”, ő is megérdemli, legyen ott ez az elnevezés.
Az utolsó mondatban pedig annyi, hogy ne a közeljövőben írjuk elő a működési engedély megszerzését, mert ez egy törvényben több pontban megfogalmazott elég komplex feladatkör, a közeljövő egyébként sem értelmezhető pontosan, tehát a törvényi feltételek megteremtése után váljon a gyűjtemény muzeális kiállító hellyé."

[1] Miért lett ilyen sürgős ez az intézkedés? Jól látható, hogy a rendszer még nem áll készen a kezdésre, hiszen óriási az összevisszaság, alapvető fontosságú kérdésekben is. A munkafeltételek megteremtése nélkül hogyan  kezdődhet el a munka? Vajon miért épp dr. Borbényi Ilona javasolja ezeket a változtatásokat, különösen ezt a szakmailag megalapozatlan, sürgető módosítást? Bízom abban, hogy nem személyes érdekek miatt…

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó. Bocsánat, itt feljött szóba még előtte egyik képviselő úrral is beszéltem, hogy mindenféleképpen ez az anyag most bent van a helytörténeti gyűjteményben, tehát amit összeadtak, és már több –nem kritika, hanem gondolom építő bírálat jött az emberek felől, hogy nehogy az legyen, hogy amikor a Városi Könyvtár átadja mondjuk ezt a gyűjteményt, ezt én javaslom, hogy egy nagyon-nagyon komoly leltár előzze meg az átadást, mind a két részről, hogy ne legyen utána vita. Tudjuk azt… meg kell tudni, hogy kik adták be, hogy nehogy szó érje a ház elejét, hogy eltűnt most a gyűjteményből valami, amit beadtak, tehát a vita elkerülése végett teljesen egy korrekt, komoly leltár, és azt is ajánlom, hogy vegyétek fel kamerával, legyen megörökítve minden, hogy mi van ott, és hogy mit ad át az intézmény. Ne legyen ebből vita! Nem tudom ezt, szerintem ezt, gondolom, hogy ezt javasolja mindenki.
Parancsolj!"

Berger József, képviselő:
"Bocsánat, csak egy dolog még amit mondtál, hogy ez így jó, az teljesen jó, annyi, hogy tehát ne csak hogy leltárba legyen véve, meg felvéve, hanem legyen megkérdezve a beadott dolgok tulajdonosaitól, hogy továbbra is szándékukban áll-e a múzeum keretein belül tartani a most jelenleg…"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Persze hát akinek a tulajdona, hogyha úgy érzi, hogy esetlegesen nem lesz jó kezekben, akkor az elviheti természetesen, de…"

Berger József, képviselő:
"Igen, csak ezt mindenképp módosítani kell szerintem ami itt bent van, hogy ne automatikusan kerüljön át a..."[2]

[2] Maximálisan jogos ez a felvetés. Sőt általános esetben erről beszélni sem kellene, mert egy ilyen változtatás esetén alapvető követelmény lenne az értékek tulajdonosainak teljes körű tájékoztatása.

Haszilló Ferenc, polgármester:
"De viszont ki tudja igazolni, hogy ki hozta be? Tehát hogy vihetik el, amikor nincs leltár?  És honnan… Odaállíthatok, hogy én vittem be a varrógépet, közben nem igaz."[3]
[3] Ezek szerint akkor semmit nem fognak visszaadni a tulajdonosoknak mondván, hogy nem készült róla megfelelő leltár? A polgármester úr szűk egy perccel korábban ezt mondta: „Tudjuk azt… meg kell tudni, hogy kik adták be, nehogy szó érje a ház elejét”   Nem értem… „tudjuk azt”, „meg kell tudni”, azután pedig nem tudjuk?

Berger József, képviselő:
"Igen, én azért azt gondolom, hogy azért aki… van egy európa-hírű művésznőnk, aki lead egy textil művet…"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó, persze B. Boros Ilona... kimondjuk a nevét…"

Berger József, képviselő:
"Nem tartom valószínűnek, hogy azt nem ő készítette."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Természetesen. Csak én arra gondoltam, hogy valami olyan edény, vagy valami… most nem tudhatjuk, hogy tényleg ki hozta be.[4]

Tamás, te is szerettél volna hozzászólni."

[4] Berger József felvetésére végül NEM érkezett válasz, mert a polgármester úr ügyesen kikerülte azt. De vajon hogyan lehet minden következmény nélkül megkerülni egy ilyen alapvető követelményt?

Haszilló Tamás, képviselő:
"Annyi történt, hogy a bizottsági ülés.. nem olyan régen már említettem egy másik napirendi ponttal kapcsolatban, az megelőzte ezt a testületi ülést, és kicsit később is fejeződött be, és így a folyosón már kint álltak a képviselők, és nem csak a keceliek, hanem az imrehegyiek is, és megint az a helyzet alakult ki, ami az egyik zárt ülésen, hogy a intézmény igazgatónője Fenyvesi Betti szeretett volna szót kérni, de annyira kifutottunk már az időből, hogy nem nagyon volt lehetőség meghallgatni, és én azt mondanám neki, hogy itt hogyha van ambíciód, akkor légy szíves mondd el, amit szerettél volna!"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Parancsolj!"

Widnerné Fenyvesi Bernadett, intézményvezető:

"Köszönöm szépen a lehetőséget.
Én igazából így most már a döntés küszöbén egy miértre keresem a választ.
Ha a tényeket végignézzük, akkor ugye nem kell nagy és komoly számítás ahhoz, hogy intézményen belül működtetve egy plusz szakfeladat mindenképpen költséghatékonyabb, mint onnan kiszervezve. Ha csak arra hozok példát, hogy a takarítást a Városi Könyvtár és Művelődési Ház takarítónői a rendes 8 órás munkaidejükön belül, de átcsoportosítva munkáikat végezték az elmúlt sok-sok éven át, vagy hogy a kialakított park, a múzeum kertje mindig minden látogató előtt gondozottan állt rendelkezésre, ez az intézmény dolgozóinak köszönhető. Tehát ez a jövőben valószínű, valamilyen formában, de pluszként fog jelentkezni.
A másik dolog, hogy a legfőbb adományozó Iván Lászlóné, Márti néni, akivel én személyesen beszéltem pénteken délelőtt, ő nekem elmondta, hogy a felajánlást egyetlen feltételhez kötötte és köti a mai napon is, ez pedig, hogy szakember kezébe kerüljön ez az átadandó igen értékes gyűjtemény.[5]
A harmadik dolog, hogy valamikor 1996-ban ez a Múzeum a Városi Könyvtár és Művelődési Ház gondozásában született meg és működött 16 éven keresztül. Ha szakmai szemmel nézzük, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen a jövőben is a sikeres munka záloga az lenne, hogy ha az eddigi végzettségük szerint nem szakemberek, nem muzeológusok, de könyvtárosok, akik gondozták, gyarapították ezt a gyűjteményt a jövőben együtt dolgoznának azzal a muzeológussal, történésszel, akinek felvételére most lehetőség nyílik. Ezzel a döntéssel válhatott volna igazán teljessé a városi múzeumnak a működtetése, az ottani régi és új állomány gondozása, és nyilván az a hagyományápoló és helytörténeti munka, aminek alapfeltétele a folytonosság, és hogy az mindenképpen a közösség bevonásával, a közösség érdekében történjen. Tehát a kérdésem mindezen tények tükrében:
Miért kellett kiszervezni az intézmény kereteiből a Városi Múzeumot?
Köszönöm szépen."

[5] Mit tudunk erről a szakemberről? Annyiszor elhangzik különböző fórumokon, hogy most majd szakembert állítanak a helytörténeti gyűjtemény élére. Miért nem hangzik el a neve ennek a bizonyos muzeológusnak? Hogyan érezhetnék biztonságban magukat a gyűjtők egy ilyen összevisszaságban, és hogyan érezhetnék biztonságban magukat Kecel város polgárai, ha a képviselő-testület ennyire zavaros és ad hoc alapon működik?

Haszilló Ferenc, polgármester:


"Erre annyit tudok mondani most, hogy decemberben döntöttünk egyet, és hát nem tudom, miért nem volt az jó.[6] Akkor még úgy döntött a testület, hogy az intézményen belül. Aztán jött egy összevisszaság, és akkor jött egy még egy döntés, szerintem ezt már nem kellene túlragozni, mert akkor még nem 2 fejezete lesz a Facebook-on, hanem 202 fejezete, és semmi értelme nincs ennek most már. Szerintem kapja meg a lehetőséget valaki, és akkor összefogva szépen menjen ez, és 1 év múlva megnézzük, hogy mire halad, hogy s mint. Ezt mondtam. Ez a legtisztább.[7]
Marika parancsolj!"

[6] Azt én sem tudom, hogy miért nem volt jó a decemberi döntés, de hogy miért módosult, azt tudhatjuk. Azért, mert időközben megváltozott a képviselő-testület összetétele. Egyesek jöttek és hozták a szavazatukat, másoktól pedig „megvásárolták” azt...  (ezt az állapotot a polgármester úr úgy definiálja, hogy ”aztán jött egy összevisszaság”) Nos, így jött létre végül az a testület, amely képes volt végre megszavazni ezt a néhányak részéről régóta áhított változtatást.

[7] Vajon tényleg ez a megfelelő válasz egy ilyen több oldalról átgondolt szakmai kérdésfelvetésre?
Kaptunk választ a takarításra, a múzeumkert gondozásra, Iván Lászlóné kérésére…?
Van-e egyáltalán a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek megnyugtató válasza ezekre az aggodalmat keltő felvetésekre? Vagy érjük be a polgármester úr azon válaszával, hogy „szerintem ezt már nem kellene túlragozni”?

Ugron Gyuláné, képviselő:

 "Hogy valami integráltan, vagy magában működik, az még nem garancia semmire.
Itt van az ÁMK és az önálló Könyvtár, Művelődési Ház példája. Tehát én könyvtáros voltam az ÁMK idején. Ugyanolyan jól együttműködtünk a kollégákkal, sőt esküszöm, príma kapcsolatom volt velük. Szétszervezték. Betti így örökölte meg az állását. Az miért, mire volt jó?[8] Kérdés… kérdezem én?
Most a gyűjtők így kérték[9], így… teljesítettük a kívánságukat. Miért probléma ez? Köszönöm."[10]

[8] Olyan jó lenne, ha valaki végre adna a képviselő asszonynak egy megnyugtató választ arra, hogy miért szervezték szét az ÁMK-t, mert lassan húsz év után is vérző sebként él a lelkében, és ez úgy tűnik, hogy tartósan hátráltatja a megfontolt munkavégzésben. 

[9] Milyen gyűjtők? Kikről van szó? Miért nem említenek neveket? Vannak egyáltalán olyan gyűjtők, akik ezt kérik? (olyan gyűjtőket ugyanis név szerint tudnánk sorolni, akik nem szeretnék, vagy nem kérték, és erős szkepticizmussal tekintenek erre a változtatásra) Mi alapján hihetnénk abban, hogy a képviselő-testület egyes tagjai nem állítanak valótlant, a saját érdekeik érvényesítése céljából?

[10] Vajon miért hozta fel a képviselő asszony az ÁMK példáját? Mert kapcsolódási pont –bárhogyan is keresem- nincs a két ügy között.
Azt mindenesetre megtudtuk, hogy a képviselő asszony könyvtáros volt… jól működött… szétszervezték… és a jelenlegi igazgató asszony, „Betti így örökölte meg az állását”.

Kedves képviselő asszony! A hozzáértő szakemberek az állásukat nem megörökölni szokták, hanem kiérdemelni. Miért olyan nehéz elismerni azt, hogy valaki a helyén áll, és jó szakember, főleg ha még az idő is igazolja  ezt? Vajon példás ez a  magaviselet, a képviselő asszony részéről?
Derekas dolog volna-e Önről úgy vélekedni, hogy „megörökölte” új állását, a képviselői széket? 
Ez a hozzászólása egyrészt ismét tökéletesen cél nélküli volt, másrészt viszont ismét betöltötte az Ön legfőbb célját, mely a hangulat megrontása, mások lejáratása, a békétlenség megteremtése. Ez sajnálatos.

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó. Ne is ragozzuk ezt tovább!
Parancsolj Józsi!"

Berger József, képviselő:
"Nem ragozni szeretném, csak egyetlen egy dologról, ami a Kulturális Bizottsági ülésen szóba került még, nem beszéltük, hogy a határozat tervezetben még az is benne van konkrétan, hogy Iván László helytörténeti múzeum néven fog ez a továbbiakban futni. Én azt gondolom, hogy adjuk meg a lehetőséget annak, hogy a nevet énszerintem ne határozat tervezetbe így ad hoc módon módosítsuk, hanem hogyha nevet akarunk módosítani, annak nagyobb fórumot kellene adni. Lehet, ez a későbbiekben Iván László Múzeum, ha úgy döntenek többen, de ne az legyen, hogy most csak mi úgy egy kézfeltevéssel ez megváltoztatjuk.
Tehát ezt ki kellene venni szerintem a határozatból."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó. Jó.
Akkor ezzel a javaslattal, és a dr. Borbényi Ilona képviselőasszony javaslataival tehát a módosító javaslataival aki egyetért így, akkor kérem, kézfelemeléssel szavazzon!"[11]

[11] És akkor most végül hogy hívják majd a múzeumot? Mikor és kik fognak erről dönteni?

Hatvani Gáborné, Marika:
"Egy pillanat!"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Elnézést. Most már szavazunk, most már…"

Hatvani Gáborné, Marika:

"Ne szavazzatok, mert a Kulturális Bizottsági ülésen itt voltam, és ott is felvetettem, hogy nagyon sok aki beadta az anyagát, hogy miért nem hívjátok őket össze és kérdezitek meg? Mert mindenkinek az a kérdése, hogy mi lesz az ő anyagával? Hogy senki nem tájékoztatja őket. Hát annyit megérdemelnek azok is, akik odaadták a gyűjteményeiket, hogy elmondják nekik…"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Marika, ez is egy tájékoztatás most, amit beszélünk.[12] Ez is egy tájékoztatás, ha látják, és utána megkeressük őket. Lekameráznak mindent, mindenki meg lesz keresve[13], akit lehet….
Nem értem meg ezt a…"

[12] Remélem, ezt nem úgy kell értenünk, hogy a gyűjtőknek a televízióból kellene tájékozódniuk a gyűjteményeik további sorsáról…

[13] Várjuk azoknak a gyűjtőknek a jelentkezését, akiket megkeresnek a gyűjteményükkel kapcsolatban.

Hatvani Gáborné, Marika:
"De hát azért… én azért annyit megtennék, hogy akik eddig beadták a gyűjteményeiket és ismertek, de a másikat a Berger Jóska elmondta, tehát hogy az Iván Gyűjtemény, az is a keceli embereknek a gyűjteménye. Tehát hogy azért én nem bántom a tanár bácsit, nem ismertem, nem is bántom, de azért a város… az legyen akkor városi múzeum, vagy bármi, tehát a névváltoztatást is… meg én azoknak az embereknek a kérését mondtam most megint, akiknek ott van a gyűjteményük, hogy legalább annyira tiszteljük meg őket, hogy egy estén összeülni velük és megbeszélni, hogy mi lesz az ő gyűjteményeikkel.[14] Mert most mindenki úgy érzi, hogy most az ő gyűjteménye félre lesz téve vagy ki lesz dobva."

[14] Ez a felvetés immáron a második embertől hangzik el, és ismét NEM érkezett rá válasz.

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Dehogy is…!"

Hatvani Gáborné, Marika:
"…nem tudják, hogy mi lesz vele. Legalább ennyit azért megérdemelnek azok az emberek is, akik eddig fönntartották, illetve a gyűjteményeiket…."

Haszilló Ferenc, polgármester:


"De hát senki sem gondolja Marika komolyan azt, hogy ezt most szét akarja bárki rombolni és azokat a dolgokat, amit eddig behordtak egy helytörténeti gyűjteménybe, vagy egy múzeumba, az most hogyha most egy leltár készül, akkor ezt most ki akarják dobni vagy bármi rosszat akarnak..."[15]

[15] Miért ne gondolhatnának a legrosszabbra, hogyha nem kapnak megfelelő tájékoztatást?

Hatvani Gáborné, Marika:
"Ezért kellene megnyugtatni őket. Nem engem kell megnyugtatni. Őket, akik beadták."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Értem. Jó."

Hatvani Gáborné, Marika:
"Ott van például B. Boros Ilona is. Tudom, hogy el szeretné vinni az anyagát. Tudom, hogy írtak nektek leveleket. Tehát adjátok már meg ezt a tiszteletet ezeknek az embereknek!"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Nem írtak, nem írtak… nem tudok róla.
Jó. Oké.
Akkor a módosításokkal aki megszavazza a határozat tervezetet, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon!"

Haszilló Tamás:
"A módosításokkal?"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"A módosításokkal, és a Józsi módosítással. Igen.


Köszönöm.
Aki nem?
 
Kettő nem.
Aki tartózkodik?
Kettő nem, és akkor így…"

Herczeg Imre, képviselő:


"Kérhetem még, hogy legyen név szerinti szavazás, és a jegyzőkönyvben szerepeljen, hogy ki hogy szavazott?"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Természetesen."

Herczeg Imre, képviselő:
"Akkor kérném szépen, hogy név szerint szavazzunk ebben."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Tehát akkor Berger József és Herczeg Imre nemmel szavaz ezekre a módosításokra, és akkor a többi képviselő viszont igennel."[16]

[16] Ez a bejelentés nem egészen tűnik hivatalos név szerinti szavazásnak… De más probléma is volt (következő lábjegyzet), ami miatt kimondhatjuk, hogy ez a szavazás teljességgel szabálytalan, szakmailag pedig talán még súlyosabb jelzőkkel is lehetne illetni.

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó. Akkor a következő: Városi Könyvtár és Művelődési ház alapító okiratának módosítása. Akkor most értünk oda, hogy emiatt kell végül is a módosítást elvégeznünk, hogy szakfeladatként működik, önkormányzati szakfeladatként ez a gyűjtemény.
Tessék Tamás, Kulturális Bizottság, akkor most légy szíves!"

Haszilló Tamás, képviselő:
"Elfogadásra javasolja…"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó.
Aki a módosításokkal akkor ezek után egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon!
Aki nem ért egyet?
Egy nem.
Aki tartózkodik?
És egy tartózkodással.

Akkor elfogadta a képviselő-testület.

-------------------------------------------------

Következő napirendi pont a Városi Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Az alapító okiratot módosítottuk, akkor az SZMSZ-t is módosítjuk, módosítani kell. Ezt is a Kulturális Bizottság tárgyalta."

Haszilló Tamás, képviselő:
"Igen, tárgyalta és elfogadásra javasolta."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, az kérem kézfelemeléssel szavazzon!
Jó, köszönöm.
Aki nem?
Egy nem, és akkor egy tartózkodással a képviselő-testület többsége elfogadta ezt a napirendi javaslatot.

-------------------------------------------------

Következő napirendi pont: önkéntes tűzoltó köztestület önkormányzati tűzoltósággá alakítása…"

-------------------------------------------------

(00:59:20-01:01:00)

Haszilló Tamás, képviselő:

"Bocsánat… Ha jól tudom, akkor ha név szerinti szavazás van, és valaki kéri, akkor azt először meg kell szavaznunk. És még[17] egy dolgot szeretnék mondani, hogy nekem ez kapóra is jönne, hogyha megszavaznánk, mert én inkább tartózkodnék."

[17] Ezen a ponton az egyik képviselő asszony hangos „jaj” sóhaja hallható a háttérben, mellyel nem tudom, hogy pontosan mit szeretett volna kifejezni… Mindenesetre az gondolom, hogy a képviselő asszony nyilvánvalóan nem a sóhajtozásért kapja a juttatását, ellenben ha tájékozódna a Szervezeti és Működési Szabályzatban, -ami egyébként munkavégzésének alapját adja-, akkor minden bizonnyal tudná, hogy Haszilló Tamás képviselő úr felvetése szabályos és jogos. (egységes SZMSZ 30.§.(3) pont) A kérdés inkább az, hogy a képviselő-testület többi tagjának ez a szabálytalanság miért nem tűnt fel?!

Haszilló Ferenc, polgármester:
(nevetve) "De most…"

Haszilló Tamás, képviselő:
"Megmondom, hogy miért, énnekem az eredeti, a decemberi az sokkal jobban tetszik, hogy intézményen belül van, de ahogy a közmeghallgatáson mondtam, én most már nagyon fontosnak tartanám, hogy valóban elinduljon a munka, és a két döntés között én azt gondolom, hogy ha csak ennyi a különbség, és azért oké, nem kevés, de ez fölülírja azt, hogy végre a munka kezdődjék. Jó?
Úgyhogy akkor én arra kérek mindenkit, hogy először akkor szavazzuk meg azt… vagy nem én, hanem majd aki vezeti az ülést, hogy először a név szerinti szavazásról szavazzunk, hogy név szerinti szavazás legyen, és akkor kérem, hogy újra szavazzunk."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jóó.
Akkor az Iván László Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésével kapcsolatos határozat módosításával kapcsolatban aki arra szavaz, hogy név szerinti szavazás legyen, kérem szépen, az tegye fel a kezét. Hát legyen![18]
Jó?"
[18] „Hát legyen”?! Mi ez a hozzáállás? Számomra ez mélységesen megdöbbentő és érthetetlen. A polgármester úr először kineveti a képviselő urat, majd amikor rájön, hogy az szabályos dolgot kért, egykedvű kegyességgel mégiscsak „megengedi”, hogy a szavazás szabályos legyen?
(Egyébként a szavazás így sem volt szabályos, ugyanis az egységes SZMSZ 30.§. (3) pontja szerint a névszerinti szavazás megszavazása után a jegyzőnek kell felolvasnia a képviselők nevét -névsor szerint-, akik "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatokat a névsoron feltünteti és azt - a szavazatok összeszámlálása után - átadja a polgármesternek, aki kihirdeti az eredményt.”) Tehát ez lett volna a szavazás hivatalos módja. A polgármester csak eredményt hirdet, nem ő vezeti a szavazást. 

Haszilló Tamás, képviselő:
"Hát ez a módja. Tehát ha van SZMSZ-ünk, akkor csináljuk így…"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Jó. Akkor menjünk így sorba!"

Dr. Borbényi Ilona, képviselő:
"Igen, a módosításokat elfogadom."

Hortobágyiné Németh Tünde, képviselő:
"Igen, elfogadom."

Farkas László, képviselő:
"Elfogadom."

Herczeg Imre, képviselő:
"Nemmel szavaztam."

Dr. Beke József:
"Igen, elfogadom."

Haszilló Tamás, képviselő:
"Tartózkodom."

Berger József, képviselő:
"Nem."

Ugron Gyuláné, képviselő:
"Igen."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Igen, elfogadom."

forrás: a képviselő-testületi ülésről készített kép- és hangfelvétel