2012. március 7., szerda

Képviselő-testületi ülés, 2012.02.27., Ugron Gyuláné


Widnerné Fenyvesi Bernadett, intézményvezető felvetése a Keceli Múzeummal kapcsolatosan:

"Köszönöm szépen a lehetőséget.
Én igazából így most már a döntés küszöbén egy miértre keresem a választ.
Ha a tényeket végignézzük, akkor ugye nem kell nagy és komoly számítás ahhoz, hogy intézményen belül működtetve egy plusz szakfeladat mindenképpen költséghatékonyabb, mint onnan kiszervezve. Ha csak arra hozok példát, hogy a takarítást a Városi Könyvtár és Művelődési Ház takarítónői a rendes 8 órás munkaidejükön belül, de átcsoportosítva munkáikat végezték az elmúlt sok-sok éven át, vagy hogy a kialakított park, a múzeum kertje mindig minden látogató előtt gondozottan állt rendelkezésre, ez az intézmény dolgozóinak köszönhető. Tehát ez a jövőben valószínű, valamilyen formában, de pluszként fog jelentkezni.
A másik dolog, hogy a legfőbb adományozó Iván Lászlóné, Márti néni, akivel én személyesen beszéltem pénteken délelőtt, ő nekem elmondta, hogy a felajánlást egyetlen feltételhez kötötte és köti a mai napon is, ez pedig, hogy szakember kezébe kerüljön ez az átadandó igen értékes gyűjtemény.
A harmadik dolog, hogy valamikor 1996-ban ez a Múzeum a Városi Könyvtár és Művelődési Ház gondozásában született meg és működött 16 éven keresztül. Ha szakmai szemmel nézzük, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen a jövőben is a sikeres munka záloga az lenne, hogy ha az eddigi végzettségük szerint nem szakemberek, nem muzeológusok, de könyvtárosok, akik gondozták, gyarapították ezt a gyűjteményt a jövőben együtt dolgoznának azzal a muzeológussal, történésszel, akinek felvételére most lehetőség nyílik. Ezzel a döntéssel válhatott volna igazán teljessé a városi múzeumnak a működtetése, az ottani régi és új állomány gondozása, és nyilván az a hagyományápoló és helytörténeti munka, aminek alapfeltétele a folytonosság, és hogy az mindenképpen a közösség bevonásával, a közösség érdekében történjen. Tehát a kérdésem mindezen tények tükrében:
Miért kellett kiszervezni az intézmény kereteiből a Városi Múzeumot?
Köszönöm szépen."

Ugron Gyuláné, képviselő válasza:
"Hogy valami integráltan, vagy magában működik, az még nem garancia semmire.
Itt van az ÁMK és az önálló Könyvtár, Művelődési Ház példája. Tehát én könyvtáros voltam az ÁMK idején. Ugyanolyan jól együttműködtünk a kollégákkal, sőt esküszöm, príma kapcsolatom volt velük. Szétszervezték. Betti így örökölte meg az állását. Az miért, mire volt jó?[1] Kérdés… kérdezem én?
Most a gyűjtők így kérték[2], így… teljesítettük a kívánságukat. Miért probléma ez? Köszönöm."[3]

Haszilló Ferenc, polgármester reakciója:
"Jó. Ne is ragozzuk ezt tovább!"
...s ezzel a vita lezárult.


[1] Olyan jó lenne, ha valaki végre adna egy megnyugtató választ a képviselő asszonynak arra, hogy miért szervezték szét az ÁMK-t, mert lassan 20 év után is vérző sebként él a lelkében, és ez úgy tűnik, hogy tartósan hátráltatja a megfontolt munkavégzésben.
[2] Milyen gyűjtők? Kikről van szó? Miért nem említenek neveket? Vannak egyáltalán olyan gyűjtők, akik ezt kérték? (olyan gyűjtőket ugyanis név szerint tudnánk sorolni, akik nem szerették volna, vagy nem kérték, és erős szkepticizmussal tekintenek erre a változtatásra) Mi alapján hihetnénk abban, hogy a képviselő-testület nem állít valótlant, a saját érdekei érvényesítése céljából?
[3] Vajon miért hozta fel a képviselő asszony az ÁMK példáját? Mert kapcsolódási pont –bárhogyan is keresem- nincs a két ügy között.
Azt mindenesetre megtudtuk, hogy a képviselő asszony könyvtáros volt… jól működött… szétszervezték… és a jelenlegi igazgató asszony, „Betti így örökölte meg az állását”.

Kedves képviselő asszony! A hozzáértő szakemberek az állásukat nem megörökölni szokták, hanem kiérdemelni. Miért olyan nehéz elismerni azt, hogy valaki a helyén áll, és jó szakember, főleg ha még az idő is igazolja  ezt?! Vajon példás-e ez a  magaviselet a képviselő asszony részéről?
Derekas dolog volna-e Önről úgy vélekedni, hogy „megörökölte” új állását, a képviselői széket? 
Ez a hozzászólása egyrészt ismét tökéletesen cél nélküli volt, másrészt viszont ismét betöltötte az Ön legfőbb célját, mely a hangulat megrontása, mások lejáratása, a békétlenség megteremtése. Ez sajnálatos.