2012. március 9., péntek

Közmeghallgatás, 2012.02.15, Ugron Gyuláné


Ugron Gyuláné, képviselő:
(1:18:37-1:25:05)

 
"Ugron Gyuláné vagyok, és Roland atyával szerettem volna vitatkozni[1], aki nem jelent meg. Sajnálom. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha itt most vele megbeszélhetném a problémákat, amit ő a vasárnapi misén fölvetett, meglehetősen nem megfelelő helyen. Tehát, ha ide eljött és elmondta volna a problémáit, akkor föl tudtam volna világosítani arról, hogy mi a differencia köztünk.[2] De tekintettel arra, hogy vasárnapi misét arra használta föl, hogy engem lejárasson, kénytelen vagyok válaszolni.
Nagyon szépen kérem a TV-t, hogy vágatlanul adják le a válaszomat.

[1] A  kulcsszó rögtön a negyedik másodpercben gyönyörűen kidomborodik: „vitatkozni”.
Úgy tűnik, hogy ez a szó a mi újdonsült képviselő asszonyunk működésének alapja.  Ezt szívből sajnáljuk.

[2] A képviselő asszony is nyugodtan elmehet a plébános úrhoz, ha egyszer ő nem jelent meg a képviselő asszony színe előtt!


Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt megjelentek és a város kedves polgárai!
Igazán büszke lehetek magamra, hogy az Isten és az isteni szeretet szolgálata helyett velem foglalkozik vasárnap a plébános, majdnem 10 percet. Ez ám karrier. De én inkább felháborodtam. Nem az engem ért támadás, hanem a helyszín miatt. Kikérem magamnak, hogy az Isten házát gyűlölködés helyszínévé változtassák, és az embereket gonosz cselekedetre uszítsák Isten oltárától. Aki kiabál, az vagy fél, vagy nincs igaza, vagy nem józan. A támadás téves, pontatlan, sőt teljesen elrugaszkodott a valóságtól.
Én már akkor imádkoztam ebben a templomban, mikor ő még nem is született meg.[3] Egyébként is olyan kéri tőlünk számon cselekedeteinket, akinek ehhöz nincs jogalapja!
A város minket titkos szavazással megválasztott és ránk bízta erkölcsi, közéleti és anyagi gondjait.[4] Az egyházközségi önkormányzatot viszont 2006-ban feloszlatták. Ekkor kerültünk ki belőle Schindler János kérésére, mindannyian akik zavaró tényezőként jobboldaliak voltunk. Így kergettek el engem[5], Dr. Dvoracskó Bélát, Zsámbokinét, Dériné tanár nénit, Theodoránnét, Sendula Pistát, Kovács Lacit stb.
Azóta törvénysértő módon egy gondnokság vezeti az egyházközséget. Magyarul, nincs elfogulatlan választott felügyelet a befolyó pénzek fölött, egyházi adó, adományok, temetői díjak, és ezek felhasználása fölött. Amíg ez a helyzet meg nem változik és titkos általános, demokratikus választással be nem töltik az egyházközségi képviselő-testületi helyeket, én azt a tiltakozási formát választom, hogy egy fillért sem fizetek be a keceli plébánia pénztárába. Ugyanis nem érzem biztonságban.[6]
Félek, hogy park, jakuzzi, udvari bodega, stb. készül belőle és szórólapok, pöttyös szórólapok[7], amelyeken engem is befeketítenek azzal a megjegyzéssel fűszerezve, hogy milyen ember lehet az, aki egyik nap az egyik polgármester jelöltet, másik nap a másik polgármester jelöltet támogatja.[8]
Mellesleg visszaéltek személyiségi jogaimmal is, mert nem kérdezték meg, hogy feltehetnek erre a szórólapra.
Gondolkodjanak el Önök is kedves keresztény testvéreim, szabad-e egy papnak elszabadult hajóágyúként viselkedni?
Szeretném megtudni, hogy mi lett az orgonára összegyűjtött pénzzel, hová lettek a plébániára befizetett adományok a temetőkerítésre, és félelmemet jelzem, hogyha az iskolában is ilyen ellenőrzés mellett folynak a pénzek ellenőrzései, akkor lesz-e a polgároknak bizalma adományokat adni az iskola részére? Márpedig ez a tanáraink és gyermekeink jövőjét fenyegeti.
Ezt nem írtam föl, de eszembe jutott, hogy az újfalusi templom felépítése után maradt 10 millió forintunk. Kíváncsi lennék az a 10 millió forintnak a sorsára is, hogy meg van-e még és hol van? [9]
A város önkormányzati dolgozói felett milyen jogot gyakorol szinte családapai gondossággal őrizetet a helyi plébános?
Egyáltalán mutassa fel TV előtt, újságban megjelentetve az Ő költségvetését! Ahogy neki joga van kritizálni, persze megfelelő helyen és hangnemben, úgy nekünk is legyen, mint keceli keresztényeknek beleszólásuk az egyházközség ügyeibe!
Végezetül érzékenyebbek fogják be a füleiket! Volt már tapasztalatom Roland atya stílusából. berontott az egyik énekkari próbánkra, és magánkívül kiabálta, hogy mi azt terjesztjük, hogy ő, bocsánat én nem szoktam ilyen szavakat használni, de az ő szavai, hogy ő kinyalja a Schindler János seggét. Ezután dührohamot kapott és azt üvöltötte, hogy semmi közünk hozzá, hogy ő kinek a milyét nyalja ki, majd elrohant. Mi jobbára nők, anyák, nagyanyák döbbenten néztünk utána.[10]
A stílus maga az ember, mondta Seneca, az ókori bölcs. Ennyi.[11]
Még egy megjegyzésem lenne, hogy kaptam ma egy névtelen levelet. Sajnálatomra nem tudom fölolvasni. Az a kérés, olvassam föl, nem tehetem, hiszen az egész ügy, amiről most itt beszámoltam, abból robbant ki, hogy kifogásoltam, hogy a keceli újságban ne jelenjenek meg névtelen cikkek.[12] Akkor névtelen levelet sem olvashatok föl. Köszönöm."

[3] Ez feltétlenül elismerendő.
[4] Bátrak voltunk!
[5] Valóban úgy látja, hogy elkergették? Ez sajnálatos. De azért azt is említsük meg, hogy az elmúlt időszakban nagyszerű lehetőségek nyíltak néhányak „helyreállítására”. Most másokat „kergetnek el”… Vajon ez a tény is olyan nagy szívfájdalmat okoz a képviselő asszonynak? 
[6] Hogy milyen tiltakozási formát választ, az a képviselő asszony egyéni döntése. Legyen szíves, ne kösse a keceli nép orrára! Az Ön feladata nem az emberek rosszindulatú hangolása, nem is a bizalmatlanság légkörének megteremtése! Az ilyen jellegű ambícióit eddig kellett volna kibontakoztatni. Eddig megtehette volna. ÖN KÉPVISELŐ LETT!  Kecel népét képviseli, és -jó esetben- követendő példaként áll Kecel népe előtt. Ennek ismeretében kellene képviselni az ügyeket!
[7] Most konkrétumokról beszélünk, vagy félelmekről? Mert félni szabad, csak a másokat rossz hírbe keverő félelmeinket nem illik nagy dobra verni.
[8] Minden bizonnyal a képviselő asszonyt ábrázoló szórólapra költötték a plébánia pénzét.
[9] Hogy jön ez a téma most ide? 
[10] Kár lett volna, ha kimarad ez a pont a közmeghallgatásból. Meghatározta a hangulatot... és a színvonalat is.
[11] Ez így igaz, képviselő asszony!
[12] Nem, nem abból robbant ki, hanem abból, hogy amióta ön beült a képviselői székbe, azóta folyamatosan bomlasztó, gyűlölködő, meggondolatlan dolgokat mond és tesz. Ez az ügy kirobbanásának igazi oka.

Haszilló Ferenc, polgármester:
(1:25:07-1:29:10)


"Annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a plébános úrral kapcsolatban, hogy mindig beszéltem vele és mondtam neki, hogy plébános úr, bármi problémája van, hívjon fel, jöjjön be a hivatalba, szeretettel látom és beszéljük meg, ha bármi kétes dolog van. Én is meglepődve láttam a vasárnapi misének az utolsó 10 percét, ahol végül is kicsit mondhatom, hogy rágalmazás szintű dolgokat is említett és úgy érzem én is, hogy ki kell, hogy mondjam, hogy Schindler János szócsöveként szerepel Kecel városában. Tehát még egyszer mondom, Schindler János szócsöve. És ezt azzal is alá tudom támasztani, hogy amikor kimennek az önkormányzati dolgozók a mellette levő házhoz, ahol tuják nem úgy vannak ültetve, vagy ahogy kellene, mert nagyon közel vannak a falhoz, és azt esetlegesen ki kéne vágni, amelyet még lehet, hogy valamikor az ő idejében ültettek, akkor megfenyegeti a főépítész urat, vagy megfenyegeti a régi munkatársait, akiknek most én vagyok a főnöke, azzal, hogy most ment el a plébános úr, és majd ha nem úgy lesz, ahogy ő szeretné, végül is ez volt a lényege, majd kiprédikáltatja a vasárnapi misén.[13] Hátha ilyen szinten állunk… a diakónus úr az Emesével, amióta én vagyok a polgármester, előtte nem ismertem őket annyira, maximálisan, tisztelettel, szeretettel vagyunk egymás iránt, és nagyon jó a viszony. A Gyöngyösi Balázs káplán úr amióta idekerült, egy tisztességes, szerény, rendes embert ismertem meg benne. A Roland plébános úr, nagyon-nagyon örültem, hogy idekerült, és szeretnék vele együtt dolgozni normálisan, de azt azért tudomásul kell vennie, hogy nem ő a polgármester.
Tehát ő, ő… és nem is a Schindler János a polgármester. Hat év óta más a polgármester. A Schindler János jobban tenné, hogyha ő is egy kicsit visszahúzna magát és nem biztatna olyanokra embereket, se a Facebook-on sehol, mert itt nyugalom van. Marika is, hogy bekerült ebbe a testületbe most, az volt az első mondatom Marika, hogy nagyon örülök, hogy bent vagy, de itt a testületi tagok között nyugalom van, és szeretném, ha ezt megőriznénk.[14] Ugye így volt? …Így volt. És azt szeretném, hogyha Kecelen nyugalom lenne, mert egy-két ember a János oltására csinálják a fesztivált.[15] Közben Kecelen viszont semmi probléma nincsen[16], nem azt mondom, hogy semmi probléma nincs, de végül is az emberek között egy normális mederben mennek a dolgok. És arra viszont semmi szükség sincs, hogy a plébános csak egyoldalúan elkezd prédikálni a szószékről, úgy prédikál a szószékről, ahol nem lehet visszaszólni. Nagyon szerettem volna, ha itt lett volna most a plébános úr, akit én nagyon tisztelek, meg értelmes, rendes embernek tartok, csak ezt a vonalat valahol, valahol azért őneki is mérlegelni kéne. És még egyszer mondom most, lehet, hogy csak utoljára, mert nem tudok mit tenni, hogyha egyszerűen nem áll velem szóba, vagy nem szeret engem, mert csak azt az oldalt hallgatja minden nap, minden héten, hogy legyen szíves hívjon föl, jöjjön be, kérdezze meg ha valami probléma van és beszélgessünk el. Nem vagyok én olyan ember, a képviselő-testület tagjai sem olyan emberek, hogy ne lehessen szót érteni és kompromisszumra, és egy normális útvonalat megtalálva közösen haladni a város érdekében, mert erre semmi szükség nincs. Ennyi volt az én véleményem erről.
Valakinek hozzászólás?"

[13] „Végül is ez volt a lényege”? Ez nagyon konkrét információ.  És vajon más is így összegezné a lényeget?

[14] Gratulálunk, sikerült! 

[15] Vajon mit érthet a polgármester úr a „nyugalom” alatt? …Ugye véletlenül sem azt szeretné, ha Kecelen senki nem fejezné ki ellenvéleményét az ő intézkedéseivel kapcsolatban? Mert akkor valóban nyugalom lenne… de bízom benne, hogy ebben a nyugalomban nem lesz része sem a testületben, sem a városban.

[16] Hűha! Azért ezt így elég nagy bátorság volt kimondani. Érdemes lenne megkérdezni erről Kecel népét. Vajon ők is így érzik?


Ugron Gyuláné, képviselő:
(1:29:12-1:29:58)

"Négy éve alapítottuk az énekkart. Négy éven keresztül minden héten két órát próbáltunk. Vasárnap egy órával hamarább értünk be próbálni, végig énekeltük a misét, saját zsebünkből mentünk vidékre vendégszerepelni. Az egyház támogatását soha nem éreztük meg, tehát ha és ugye nyilvánvalóan emeltük a mise színvonalát, a köszönet helyett ezeket kaptuk, azért volt fontos, hogy benne legyen, hogy az énekkarba egyetlen egyszer rohant be, akkor se azt mondta, hogy köszönöm asszonyok, emberek, hogy ennyit dolgoznak, hanem ezt."

Haszilló Ferenc, polgármester:
(1:29:59-1:30:10)
"Azt elmondtam én is, hogy békességre, szeretetre és megbékélésre és nyugalomra kellene inteni egy katolikus egyház vezetőnek Kecelen, nem szítani kéne a kedélyeket."


 forrás: a közmeghallgatás kép- és hanganyaga