2012. március 10., szombat

Képviselő-testületi ülés, 2012.02.01., Ugron Gyuláné


(00:00:55-00:06:50)
Haszilló Ferenc, polgármester:
"Szeretném tájékoztatni a … lakosságot arról, hogy Orcsik Attila képviselő úr kormánytisztviselő lett, és ez összeférhetetlenséget jelent a képviselő-testületi mandátumával kapcsolatban. Január 15-e óta Kecskeméten a Kormányhivatalnak az alkalmazottja, és a következő személy, Ugron Gyuláné Marika fogja betölteni a testületi tagságot Orcsik Attila után. Ő volt, Ugron Gyuláné Marika, aki a legtöbb szavazatot kapta a jelenlévők után, tehát a bejutottak után, és én Attilának nagyon szeretném megköszönni a munkáját, számítunk a szakmai felkészültségére az oktatáson keresztül az iskolához való pozitív kapcsolata biztos megmarad, ugyanúgy az óvodákra is ráfigyel, és én örülök neki, hogy egy ilyen komoly pozíciót, egy főosztályvezetői pozíciót be tud tölteni az oktatás terén.
És én jelképesen készíttettem neki egy keceli művésszel egy nagyon szép kis emléket, egy tűzzománcot, és ezt jelképesen az önkormányzat nevében[1],  a testület tagjai nevében is szeretném őneki átadni, és megköszönve munkáját.
Attilám, fogadd szeretettel, és köszönjük szépen."

[1] Szegény képviselő úr, egy jelképesen készíttetett tűzzománcot kapott az önkormányzattól és a testülettől, de azt is csak jelképesen. 
Orcsik Attila:
"Én köszönöm mindenkinek aki megválasztott, hogy lehetőséget kaptam, hogy itt dolgozhassak, én remélem, hogy senkiben nem hagytam rossz emléket az elmúlt másfél évből bár tényleg ilyen szerencsétlenül jön össze, hogy hol a ciklus végén van másfél évem, hol a ciklus elején másfél évem… Én kívánok további jó munkát mindenkinek, és dolgozzatok együtt Kecelért!"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Köszönjük szépen és most átadnám a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének, Kapás úrnak, hogy…"

Kapás Árpád, a Választási Bizottság elnöke:
"Tisztelt polgármester úr, képviselő-testület, kedves meghívottak! Ahogy ez már az előzőleg elhangzott, hogy Orcsik Attila képviselő összeférhetetlenségének kimondásával megüresedett egy képviselői hely a testületben. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése következésképpen rendelkezik:
21.§ (1) bekezdés: Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A helyi választási bizottság 2010 október 3-án megtartott választás eredményét akkor jogerősen megválasztotta. A választás eredménye alapján az egyéni listán a képviselővé választott nyolc induló után a következő legtöbb szavazatot (948-at) Ugron Gyuláné Kecel, Nyár utca 2 szám alatti lakos a Fidesz-KNDP[2] jelöltje kapta. A fentiek alapján a kieső képviselő helyére a törvényi rendelkezés alapján Ugron Gyuláné kerül.
Kérem Marikát, hogy az eskü letétele, és a megbízólevél átvételére álljon fel, jó?

[2] Ez minden bizonnyal Fidesz-KDNP akart lenni.

És mindenkit!

„Én, Ugron Gyuláné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kecel fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

Köszönöm szépen.
A képviselői munkához erőt, egészséget és sok sikert kívánok."

(a polgármester és minden képviselő gratulál)

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Marika, egy pár gondolatot akkor…"

Ugron Gyuláné, képviselő:
"Pár szót, vagy mondatot mondanék hozzá. Ez engem derült égből villámcsapásként ért, sajnálom Attila távozását, kicsit meg vagyok illetődve és ijedve a feladattól, de bízom benne, hogy Kecel lakosaiért a lehető legtöbbet tudok tenni, amennyi erőmtől és képességeimtől telik. Köszönöm szépen."

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Köszönöm szépen, még egyszer gratulálok és jó munkát kívánok Marikának!"


(00:08:35-00:09:20)
Haszilló Ferenc, polgármester:
"Következő napirendi pont, szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása. Tehát itt a lakásfenntartási támogatási forma az megszűnik, és a normatív lakásfenntartási támogatási… támogatást lehet igényelni, és itt a hatáskört akkor a jegyző fogja gyakorolni ugye… Zsuzsa ebben, és itt figyelembe kell vennünk például a rendezetlen lakókörnyezetet is, tehát akkor megszüntethetjük ezt a normatív támogatási igénylést is. Jó. Ezt az ügyrendi bizottság tárgyalta."

(ez a napirendi pont megérdemelné, hogy külön foglalkozzunk vele a későbbiekben, ezért dr. Borbényi Ilona a rend helyreállításának 5 napos határidejére vonatkozó felvetését, valamint Herczeg Imre erre adott válaszát, most nem közöljük részletesen)


(00:11:32-00:13:55)
Haszilló Ferenc, polgármester:
"Ezzel kapcsolatban van valakinek véleménye?
Ugron Gyuláné képviselő asszony, tessék!"

Ugron Gyuláné, képviselő:
"Jogom van-e már…"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Tessék!"

Ugron Gyuláné, képviselő:
"…véleményt formálni?
Föl kell állnom?"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Nem muszáj, tessék!"

Ugron Gyuláné, képviselő:
"Az iskolákban rendszeres probléma, meg az óvodákba is a gyerekek tetvessége. És hát nem bőrszín és … hajszín kérdése, mert éppen úgy van szőke, barna és fekete gyerekbe tetű, és bele lehetne-e venni a lakókörnyezet rendezettségéhez azt, hogy a gyerekek ápoltsága?"[3]

[3] Ez most vicc, vagy komoly?! A normatív lakásfenntartási támogatás témakörében, a lakókörnyezet rendezettségével kapcsolatos elvárások pontjánál a tetves gyermekekről beszél a képviselő asszony? Hol kapcsolódik ez a témához? Kétségtelenül szép dolog, hogy az első felszólalásában máris ennyire visszaköszön a pedagógus múltja, de mivel a napirendi pontokat előre megkapta, így feltételezzük, hogy a javaslatát is lehetősége volt előre átgondolni. 
Ilyen meggondolatlan felvetés nem hangozhat el egy képviselő szájából!  

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Érdekes."

Szabóné Dr. Opauszki Zsuzsanna, jegyző:
"A védőnők kezelik, gyermekjóléti szolgálat, stb. ezt a kérdést… ez már ugye a személyi higiéné kérdése, amibe kicsit neccesnek találom… tehát ez ugye… meg járványügyi kérdés, ez megfelelően rendezett énszerintem a népegészségügyi jogszabályokban, tehát ez csak a gyakorlati végrehajtás. Más síkon folyik szerintem, mint ez a…"

Haszilló Ferenc, polgármester:
"Mondjuk a Szociális Bizottsághoz kerül úgyis, és ezért rálátunk a családokra, hogy ki hogy… hogy s mint tartja tisztán a gyermekét is. Az is egy kicsit..."[4]

[4] A polgármester úr ezen válasza igazán nagyon diplomatikus. Ez értékelendő, csak hogy egy ilyen meggondolatlan felvetést nem szabad megvédeni, mert azzal saját magát is lejáratja és gyanúba keveri.
Hogyan mondhat a polgármester úr olyasmit, hogy úgyis rálátunk a családokra?! Ez a „rálátás” pontosan milyen kritériumrendszerként értelmezendő? Mégis mit fog nézni a kérdéses családoknál? Ellenőrizni fogja a tetűmentességet vagy nem? Nem kellene esetleg tudni ezt az érintett családoknak? Vagy elég annyit tudniuk, hogy „rájuk látnak”?

Szabóné Dr. Opauszki Zsuzsanna, jegyző:
"A védőnők kezelik, gyermekjóléti szolgálat, stb. ezt a kérdést… ez már ugye a személyi higiéné kérdése, amibe kicsit neccesnek találom… tehát ez ugye… meg járványügyi kérdés, ez megfelelően rendezett énszerintem a népegészségügyi jogszabályokban, tehát ez csak a gyakorlati végrehajtás. Más síkon folyik szerintem, mint ez a…"

Ugron Gyuláné, képviselő:
"Hát, mert ez néhány család. Tehát ha néhány családot rá lehetne szorítani arra, hogy gondozza a gyerekeit, akkor már óriási megoldás lenne az iskola meg az óvoda, illetve bölcsőde..."[5]

[5] De most nem az iskola, az óvoda és a bölcsőde problémáinak tárgyalása folyik, kedves képviselő asszony!

Szabóné Dr. Opauszki Zsuzsanna, jegyző:
"Ezek általában védelembe vett gyerekek, a gyermekjóléti szolgálat előírja, hogy milyen magatartási, meg milyen… miket kell teljesítenie, és ennek a körébe úgy gondolom, hogy sokkal jobban lehet kezelni. Tehát ott lehet kezelni."
 
Ugron Gyuláné, képviselő:
"Hát én azért vitatkozom, mert én gyermekjólétis voltam, és gyermekvédelmis, és bizony én semmire se mentem, bevallom őszintén a kudarcomat."[6]

[6] Az iskolák, óvodák és bölcsődék nehézségei után most a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálat kudarcait is a testület elé tárja a képviselő asszony… s mindezt a normatív lakásfenntartási támogatás feltételrendszerének alpontjaként... Ez igazán sokrétű gondolkodásra vall.

Szabóné Dr. Opauszki Zsuzsanna, jegyző:
"Akkor se gondolom, hogy ez az a terület, ahol a személyi higiénét… hát, nem tudom. Tehát a jogszabály kimondottan lakókörnyezetről beszél."

Mivel a Ugron Gyuláné képviselő asszony pályafutásának első javaslatára nem kapott egyértelmű elutasító választ, ezért akár az is elképzelhető, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás feltételei között szerepelni fog a tetűmentesség is.

Próbáltuk elképzelni az érintett családokhoz kiérkező hivatalos levél szövegét:

Értesítjük Önt, hogy a továbbiakban nem jogosult a normatív lakásfenntartási támogatásra, mert tetves a gyermeke. Felszólítjuk, hogy a tetűirtásról 15 napon belül gondoskodni szíveskedjen!

Különleges, ugye?